Smartphone kao WiFi hotspot Ispis

Jeste li znali da je za pristup računala Internetu dovoljan pametni mobitel (Smartphone).smartphone

Nemate li pristup Internetu, možete iskoristiti velik broj novih "pametnih telefona" kao pristupnu točku. U priloženom videu za primjer je pokazano kako kao router iskoristiti HTC Desire pametni mobitel.

Video sadržaj preuzet sa YouTube.com, video sadržaja proizveo VidiLab.com